oude archief | huidige archief

Naamgenoten Bekende Nederlanders Verenigen Zich

Boxtel - Hoge bomen vangen veel wind. de Bekende Nederlander plaatst zichzelf graag in het centrum van de media-aandacht, en krijgt wat hij verdient. Maar wat als je alleen veel wind vangt omdat je hetzelfde heet als een hoge boom?

Naar schatting enkele tienduizenden Nederlanders hebben dezelfde naam als een tv-ster, politicus, schrijver of noem maar op. En dat is knap lastig, zegt voorzitter Roger van Boxtel van het verbond van Bekende-Nederlander-Naamgenoten (BNN): "We worden regelmatig telefonisch lastig gevallen. Naamgenoten van artiesten wordt gevraagd op een verjaardagsfeest op te treden. Niet-politici - zo noemen we ze maar - wordt vaak de huid vol gescholden. Niet-schrijvers moeten soms dagelijks uitleggen of ze echt zo'n nare jeugd hebben gehad. Ook krijgen we vaak post, die voor onze bekende naamgenoot bestemd is. Zo krijg ik brieven van buitenlandse regeringen en rekeningen van slijterijen."

Samen met zijn jeugdvriend Claus von Amsberg, slager te Soest, heeft Van Boxtel eind vorig jaar besloten actie te ondernemen. Het is de bedoeling een discussie los te maken met een landelijke tv-campagne. "In verschillende spotjes zie je één van onze leden de kijker vragen wie hij of zij is. Daarna komt het antwoord: Ik ben Ursul de Geer, of Ik ben Anna Enquist. Hiermee willen we de vinger op de zere plek leggen en de kijker aan het denken zetten. Het motto van de campagne is Wie Ben Ik," zo vertelt pr-bestuurslid Ron Brandsteder, slootdemper te Breukelen.

Van Boxtel geeft toe dat het verbond nog enkele opstartproblemen kent. Het aantal leden valt tegen. Tot nu toe hebben zich maar 25 mensen bij het verbond gemeld, terwijl er alleen al enkele duizenden mensen met de naam Jan Smit moeten rondlopen. Sommige aspirant-leden moesten ook nog eens uitgesloten worden, wat het geval was bij PvdA-politicus Ad Melkert, die dacht dat het verbond ook de belangen behartigde van mensen die wel Bekende Nederlander zouden moeten zijn, maar zich nog steeds onbekend voelen.

Bovendien zijn enkele bestuursleden, waaronder Linda de Mol, Harry Mulisch en Máxima Zorreguieta, al tot aftreden gedwongen omdat de pers zoveel aandacht voor ze had, dat ze zelf de status van Bekende Nederlander dreigden te bereiken. Ook krijgt BNN zélf vaak telefoontjes die eigenlijk voor een andere organisatie bedoeld lijken te zijn.

In reactie op het verbond BNN is in Nunspeet onlangs een vereniging opgericht van mensen die er hetzelfde uitzien als Bekende Nederlanders, de vereniging Aandacht Vanwege Relevante Overeenkomsten (AVRO), voortgekomen uit een fusie van de Vereniging van Mensen die op Jaap de Hoop Scheffer Lijken met de Stichting Niet Big-Brother Ruud. Volgens woordvoerder Jan van Houten - die verdacht veel op Katja Schuurman lijkt - is het probleem van de AVRO-leden veel nijpender dan dat van de BNN-ers. Toch verwacht hij een goede samenwerking, vooral wanneer iemand een combinatie van problemen heeft: "Zo ken ik minstens één schrijnend geval van een man die op Jaap de Hoop Scheffer lijkt, en ook zo heet. Dat is pas écht triest."

18-01-2001

oude archief | huidige archief

Welkom in het Vis in het Net Museum
Vanaf 10-2-2009 is Vis in het Net niet meer een actieve website met uw dagelijkse portie satire. De site is, met alle medewerkers, overgebracht naar dit museum. Veel plezier met de sentimental journey die een bezoekje aan tien jaar bloed, zweet en tranen (van het lachen natuurlijk) voortaan is.

Zie ook onze museumpagina en de speciale pagina ter nagedachtenis aan de popcornloterij.
(mededeling van de VVV Texel)

Zeerob

Vis in het Net is de trotse sponsor van het linkeroog (1/196e deel) van de gekste zeehond op Texel (en dat zegt wat!): zeehond (Popcorn-) Rob bij Ecomare.

Actieve bezoekers: 6

©1999-2019 Spin in het Web te Apeldoorn.
Overname alleen na expliciete toestemming (zie ook colofon). Sommige onderdelen worden in licentie gebruikt. De copyright hiervan berust bij de licentiegevers.
Vis in het Net, Spin in het Web en Niet Het Laatste Nieuws zijn gedeponeerde merken.

Op deze site zijn onze Privacy voorwaarden van toepassing

Vis in het Net is ontworpen voor gebruik op een schermresolutie van 800x600 of hoger. We hebben de site ontwikkeld met Microsoft Internet Explorer 6.0 als testbrowser. Zie ook de colofon